O leku

 

Obinutuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym typu II podklasy IgG1 skierowanym przeciwko CD20 i otrzymywanym poprzez humanizację mysiego przeciwciała macierzystego B-Ly1 i wytwarzanym z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA w linii komórkowej pochodzącej z jajnika chomika chińskiego.

 

Wskazanie rejestracyjne GAZYVARO w PBL

 
  • GAZYVARO w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.

Jak działa lek?

 

Film przedstawia mechanizm działania GAZYVARO, oparty głównie na dwóch procesach:

  • wywoływaniu bezpośredniej śmierci komórki
  • cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. Antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC) oraz fagocytozy komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. Antibody dependent cellular phagocytosis, ADCP)

 

Aktywacja układu dopełniacza to mechanizm słabiej zaznaczony w porównaniu z przeciwciałami anty-CD20 typu I.

 

Zobacz inne wskazania Gazyvaro

Gazyvaro - Chłoniak Grudkowy (FL)

  • I linia leczenia FL: 

GAZYVARO w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.

  • Nawrotowy/oporny FL:

 Lek GAZYVARO podawany w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym jest wskazany u chorych, u których: - nie wystąpiła odpowiedź na leczenie rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab lub - wystąpiła progresja choroby podczas leczenia lub do 6. miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab.

 

Zobacz specyfikację i dawkowanie

Piśmiennictwo:

  1. Aktualna charakterystyka produktu leczniczego GAZYVARO 

M-PL-00001121

Banner Gazyvaro w PBL (M-PL-00000906) 

  1. Goede i wsp. EHA Jun 15 2018:215923 abstr. S151 2. GAZYVARO z chlorambucylem wydłuża czas przezycia całkowitego w porównaniu do MabThera z chlorambucylem w 1. linii leczenia chorych na PBL