Gazyvaro wg wskazań

 

Gazyvaro

- Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)

Gazyvaro w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny (patrz punkt 5.1 w CHPL).

 

Zobacz specyfikację i dawkowanie

Gazyvaro

- Chłoniak grudkowy (FL)

  • Wcześniej nieleczony chloniak grudkowy:
    GAZYVARO w skojarzeniu z chemioterapią u wcześniej nieleczonych chorych z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym, a następnie u chorych z odpowiedzią na leczenie, w leczeniu podtrzymującym w monoterapii
  • Nawrotowy/oporny chloniak grudkowy:
    GAZYVARO w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym jest wskazany u chorych, u których: - nie wystąpiła odpowiedź na leczenie rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab - wystąpiła progresja choroby podczas leczenia lub do 6. miesięcy po leczeniurytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab

 

Zobacz specyfikację i dawkowanie

Banner Gazyvaro (M-PL-00000908)

  1. Goede i wsp. EHA Jun 15 2018:215923 abstr. S151
  2. Marcus R i wsp. N Engl J Med 2017; 377(14): 1331-1344.
  3. Cheson BD i wsp. J Clin Oncol 2018; 36(22): 2259-2266.