Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu1

  • dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS), z aktywną chorobą, definiowaną na podstawie cech klinicznych lub radiologicznych oraz
  • dorosłych pacjentów z wczesną pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS) ocenianą na podstawie czasu trwania choroby i poziomu niesprawności, a także cech radiologicznych charakterystycznych dla aktywności zapalnej.


Referencje:

  1. Charakterystyka Produktu Leczniczego OCREVUS, ChPL z dnia 30.03.2023


PL/OCRE/1807/0037