Produkt leczniczy Hemlibra jest wskazany do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII):

  • z inhibitorami czynnika VIII
  • bez inhibitorów czynnika VIII, u których występuje:
    • ciężka postać choroby (FVIII < 1%)
    • umiarkowana postać choroby (FVIII ≥ 1% i ≤ 5%) z ciężkim fenotypem krwotocznym.

Hemlibra może być stosowana we wszystkich grupach wiekowych.

*Leczone krwawienia zdefiniowano jako krwawienie, po którym stosowano leczenie i zgłaszano jako „leczenie krwawienia”, bez względu na czas pomiędzy leczeniem, a poprzedzającym je krwawieniem BPA=bypassing agent, lek omijający inhibitor  D=on-demand, na żądanie

 

 

Piśmiennictwo

1.   Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Hemlibra

2.   Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. N Engl J Med. 2017;377:809-818.