Materiały edukacyjne RMP

Materiały edukacyjne są dodatkowymi środkami minimalizacji ryzyka. Promują bezpieczne i skuteczne stosowanie produktu leczniczego. Skupiają się na wybranej kwestii bezpieczeństwa związanej ze stosowaniem danego leku, dostarczając wyczerpującej informacji na temat możliwego ryzyka i wskazując aktywności, które będą temu ryzyku zapobiegać lub je zmniejszać.