O leku

TECENTRIQ® (atezolizumab) jest lekiem stosowanym w immunoterapii. Aktywuje układ immunologiczny do odpowiedzi przeciwnowotworowej. Zawiera substancję czynną atezolizumab. Zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem atezolizumab stosowany jest w skojarzeniu z bewacyzumabem w leczeniu 1L nieresekcyjnego raka wątrobowokomórkowego.

Atezolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1, skierowanym przeciwko ligandowi receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1), wytwarzanym przez komórki jajnika chomika chińskiego.