Poznaj dodatkowe możliwości leczenia z Foundation Medicine

Kompleksowe profilowanie genomowe Foundation Medicine

 


Testy Foundation Medicine są badaniami kompleksowego profilowania genomowego, co oznacza, że z jednej próbki tkanki można uzyskać możliwie najpełniejszy obraz choroby. Foundation Medicine oferuje trzy rodzaje testów:

  • FoundationOne CDx - badanie z tkanki nowotworowej, przeznaczone dla wszystkich guzów litych
  • FoundationOne Liquid CDx - badanie z krwi obwodowej, przeznaczone dla wszystkich guzów litych
  • FoundationOne Heme - badanie z tkanki nowotworowej, krwi obwodowej lub aspiratu szpiku kostnego, przeznaczone dla nowotworów układu krwiotwórczego i mięsaków

NGS oparty na technologii hybrid capture pozwala wykryć więcej zmian genomowych, dzięki czemu więcej chorych ma szansę na leczenie spersonalizowane.

Raport z badania Foundation Medicine opracowuje grupa ekspertów (bioinformatyków, biologów molekularnych, genetyków i klinicystów) i udostępnia lekarzowi zlecającemu badanie. Raport obejmuje m.in.

  • Zmiany genomowe wykryte w setkach przebadanych genów z opisem ich znaczenia biologicznego wraz z referencjami
  • Dopasowane do zmian terapie celowane, immunoterapie (niezależnie od producenta) oraz badania kliniczne wraz z referencjami
  • Status biomarkerów odpowiedzi na immunoterapie: gęstości mutacji (Tumour Mutational Burden,TMB oraz niestabilności mikrosatelitarnej (Microsatellite Instability, MSI) oraz status utraty heterozygotyczności* (Loss of Heterozygosity, LOH). 

*Utrata heterozygotyczności oceniania jest w przypadku raka jajnika.

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów oraz wiarygodność wyników, badania Foundation Medicine są zwalidowane i przeprowadzane są w laboratoriach spełniających najwyższe standardy jakości (ISO 15189).

 

Roche Polska udostępnia pacjentom onkologicznym finansowy program wsparcia.

 

Badania Foundation Medicine nie są objętę refundacją, dlatego firma Roche Polska uruchomiła finansowy Program Wsparcia Pacjenta, dzięki któremu cena za badanie może być obniżona.

 

Zobacz więcej informacji

M-PL-00000662

 

Zamów test Foundation Medicine

 

Aby zamówić badanie, wystarczy wypełnić i przesłać Formularz Zamówienia

na adres polska.fmi@roche.com.

 

 

Przejdz do formularza

 

 

Zobacz więcej, zrób więcej

www.foundationone.pl / www.foundationmedicine.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

numer telefonu: 22 345 18 88 / tel. kom. +48 723 970 228 / adres e-mail: polska.fmi@roche.com