O Leku

VABYSMO jest pierwszym i jedynym inhibitorem blokującym jednocześnie dwa szlaki - VEGF oraz ANG-2 zatwierdzonym do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących na nAMD i DME. Lek pozwala na wzmocnienie stabilności naczyniowej, większą kontrolę choroby i w efekcie wydłuża odstępy pomiędzy iniekcjami do 16 tygodni u ponad 60% pacjentów 3,4,5. Dzięki temu lekarze mogą zwiększać niezależność pacjentów i zapewniać optymalne efekty leczenia.

Nowa era w leczeniu nAMD i DME 

Nagrania z Sesji Roche podczas XIII Śląskiego Meetingu Siatkówkowego

Katowice, 24.11.2022 

Referencje:

  1. Heier JS, et al. Lancet. 2022;399(10326):729–40.
  2. Wykoff CC, et al. Lancet. 2022;399(10326):741–755.
  3. Holz FG, et al. Presented at EURETINA 2022, Hamburg, Germany, 1–4 September 2022. 
  4. Schlottmann PG, et al. Presented at EURETINA 2022, Hamburg, Germany, 1–4 September 2022. 
  5. Heier JS, et al. Presented at the Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology Retina Subspecialty Day 2021, New Orleans, LA, November 12–13, 2021.