Hemlibra jest wskazana do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z:

  • hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII) z inhibitorami czynnika VIII
  • ciężką hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII, FVIII < 1%) bez inhibitorów czynnika VIII.

Hemlibra może być stosowana we wszystkich grupach wiekowych.

*Leczone krwawienia zdefiniowano jako krwawienie, po którym stosowano leczenie i zgłaszano jako „leczenie krwawienia”, bez względu na czas pomiędzy leczeniem, a poprzedzającym je krwawieniem14BPA=bypassing agent, lek omijający inhibitor  D=on-demand, na żądanie

 

 

Zobacz jak działa Hemlibra

Sprawdź swoją wiedzę

Pobierz ciekawe materiały edukacyjne

Piśmiennictwo

1.   Charakterystyka Produktu Leczniczego Hemlibra z dnia 11 marca 2019 r.

2.   Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. N Engl J Med. 2017;377:809-818.

3.   Young G, Sidonio RF, Liesner R, et al. HAVEN 2 updated analysis: Multicenter, open-label, phase 3 study to evaluate efficacy, safety and pharmacokinetics of subcutaneous administration of emicizumab prophylaxis in pediatric patients with hemophilia A with inhibitors. ASH 2017:85 [Oral presentation].

PL/HEM/1808/0008